در دنياي كسب و كار، آينه عقب همواره شفاف تر از شيشه جلوست. (Warren Buffett)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

مالی و بانک


 

تقویم آموزشی

ثبت نام و حضور در رویدادها

اسپانسرشیپ

آموزش در محل

اخبار و رویدادها
مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

کنفرانس های پیش رو


کنفرانس های اخیر

دوره های آموزشی پیش رو


دوره های آموزشی اخیر

نمایشگاه های تخصصی پیش رو


نمایشگاه های تخصصی اخیر

همکاران ما