تقريباً صد در صد نوآوري ها، نه از تحليل بازار، بلكه توسط افرادي كه به شدت از وضع موجود ناراضي بوده اند الهام گرفته شده است. (Tom Peters)
مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

زنجیره تأمین


 

تقویم آموزشی

ثبت نام و حضور در رویدادها

اسپانسرشیپ

آموزش در محل

اخبار و رویدادها
مرا از برنامه های خود مطلع سازید 

کنفرانس های پیش رو


کنفرانس های اخیر

دوره های آموزشی پیش رو


دوره های آموزشی اخیر

نمایشگاه های تخصصی پیش رو


نمایشگاه های تخصصی اخیر

همکاران ما