FA فارسی   |   English EN

همایش فناوری اطلاعات در نگهداری و تعمیرات

  درباره همایش


 

فناوری های مرتبط با سیستم های اطلاعات، زندگی و کسب و کار انسان ها را به طرز شگفت انگیزی متحول نموده اند .

ظهور مفاهیمی چون رایانش ابری (Cloud Computing) مجازی سازی (Virtualization) ، ابزارهای اجتماعی ، اپلیکیشن های کاربردی ، داده های حجیم ( Big Data) نشان از رویکرد همگان به ابزار های نوینی است که قرار است سواربر بسترهای کاربرمحور، منافع اقتصادی و سود روز افزون را به ارمغان آورند .

از جمله حوزه هایی که در سازمان های امروزه به عنوان یکی از چالش برانگیز ترین واقعیات موجود یاد می شود مبحث « نگهداری و تعمیرات » است . گزارش های مستند و معتبر انجمن های شناخته شده جهانی از بالا بودن هزینه های نگهداری و تعمیرات حکایت می کنند ( 20 تا 40 درصد هزینه سالانه ) از همین رو سعی و تلاش سازمان بر این هدف تمرکز یافته است که تا آنجا که ممکن است این هزینه های هنگفت را کاهش داده و فکری به حال پایداری خدمات و رضایت ذی نفعان سازمان نمایند .

وجود رویکردها و ابزارهای متعدد سیستمی و مدیریتی تا حد زیادی توانسته اند مدیران دلواپس هزینه های نگهداری و تعمیرات را آسوده خاطر نمایند . لیکن حجم و اندازه هزینه ها آنقدر هست که هنوز هیچ مدیری نمی تواند به موفقیت کامل، یا حتی با درصد بالای این ابزارها اذعان  نماید .

اما در دهه های اخیر ، با نفوذ وگسترش فناوری های نوین اطلاعاتی همچون نرم افزار های کاربردی ، پلتفرم های اینترنتی، استفاده از امواج رادیوئی ( RFID ) ، موبایل های اندازه گیری وپایش ،...و نتایج شگفت انگیز حاصل از کاربرد آن ها در حوزه نگهداری و تعمیرات موجی از امید را در دل فعالان این بخش به وجود آورده است .

امروزه سازمان ها برای مدیریت بهتر هزینه ها و کسب بیشترین ارزش از دارایی ها ، چرخه عمر دارایی های فیزیکی سازمان را مدنظر قرار می دهند و سیستم مدیریت دارایی فیزیکی به عنوان راهکاری اثربخش در سه حوزه عملکرد بهینه دارایی ها (High Performance )  ، کاهش هزینه ها ( Low Cost ) و حذف حوادث ( Zero Risk )  مورد استفاده قرار می گیرد.

براین اساس ، نیاز به یکپارچه سازی سیستمهای مکانیزه و استفاده از سیستم مکانیزه مدیریت دارایی فیزیکی بعنوان ابزاری اثربخش در تحقق اهداف سه گانه فوق الذکر بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد.

                                     

 هر چند که اعتقاد داریم هنوز و به علت های متعدد آن گونه که باید نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی فیزیکی نتوانسته اند نقش درخور و به سزایی در کاهش هزینه ها و ارتقاء سود و منافع بازی کنند لیکن این امکان وجود دارد که قدرت بی نظیر IT به راحتی بتواند همچون غول چراغ جادو آرزوی دیرین مدیران امروز را در کاهش چشمگیر این هزینه ها برآورده سازد .

کنفرانس e-Maintenance به عنوان نخستین همایش تخصصی در بحث کاربردهای فناوری اطلاعات در نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی فیزیکی بر آن است تا با نمایش قابلیت ها و ظرفیت ها ، تنگناها و راهکارهای کارشناسان خبره متشکل از فعالان نگهداری و تعمیرات و فناوری اطلاعات بتواند با ارائه ایده ها ، تجارب ، نگرش ها ی آن ها موجب درک بیش از بیش تأثیر IT در نگهداری و تعمیرات شده و آن ها را ترغیب به ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده نماید . Copyright © 2014. All rights reserved. AIDI Group

Quick Links

AIDIology

Think Tank

Our Road Map

Our Noble Philosophy

The Executive Team

Be our Speaker

Partner

Contact Us