FA فارسی   |   English EN

همایش فناوری اطلاعات در نگهداری و تعمیرات

  فراخوان


شما کارمند متخصص یک شرکت معتبر دولتی یا خصوص هستید؟ یا مشاور و ارائه دهنده راهکارهای حرفه ای و خدمات ارتقاء بهبود و چابکی سازمان؟ یا پژوهشگرو یا کارآفرین در حوزه فناوری های نوین ؟ و یا حتی دانشجوی ارشد یا دکترای رشته های مرتبط با همایش مانند مکانیک،صنایع،مدیریت صنعتی،الکترونیک و ... قطعاً گفته ها و ناگفته های ارزشمندی برای ارائه دادن و ایده های موثر و الهام بخشی برای مطرح نمودن و البته تجارب و درس های آموزنده ی گران قدری برای انتقال و بنچ مارک نمودن دارید؟

به هرکدام از گروه ها و افراد فوق تعلق داشته باشید،صمیمانه و با خرسندی فراوان کمیته علمی و مهندسی کنفرانس از شما دعوت می کند دست به کار شوید و ایده ها ، اندیشه ها، تجارب و و دانش خودرابا دیگران صنعت و کسب و کار این مرزم و بوم به اشتراک بگذارید.

درصورت تمایل و اعلام آمادگی جهت  ارائه ي ايده ها ، اندیشه های کسب و کارمحور، تجارب اثربخش ، دانش و پژوهش فرم ذیل را دانلود ، پس از تکمیل آن به ایمیل :  maintenance@aidi.ir ارسال فرمایید.

دانلود فرم ارائه

فرآیند انتخاب فرم های ارسالی                 

پس دریافت فرم فوق الاشاره کمیته فنی و مهندسی کنفرانس آن ها را بررسی نموده و با در نظر گرفتن شاخص های ذیل اقدام به داوری خواهند نمود:

 1. اصالت            Originality          
 2. نوآوري            Novelty                
 3. كيفيت          Quality                  
 4. سودمندي        Usefulness
 5. اثربخشي    Effectiveness

 

 • تاكيد بر محتوا و ارزشمندي آن
 • شاخص هاي كلي:
  1. انگيزه مولف در نوشتن ارائه
  2. طرح كلي و روشن ارائه در اشاره به آنچه قرار است انجام شود
  3. استفاده از مباني و نظريه هاي مرتبط
  4. استنتاج از مباني و نظريه ها در راستاي هدفها/سئوالها و يا فرضيه ها
  5. مرور هدفمند پيشينه پژوهش در ارتباط با يافته هاي ساير پژوهشها، روشهاي به كار رفته تحقيق، ابزارها... و شناسايي شكاف پژوهشي
  6. ارائه يك مدل مفهومي از سازه ها و متغيرهاي مورد توجه
 • دستاوردهاي علمي ارائه (آنچه به منزله دانش نو توليد شده)
 • ارتباط دانش توليد شده با دانش پيشين
 • سودمندی، نوآوری و کاربرد اين دانش

 

محورهای مورد نظر کمیته های علمی و مهندسی کنفرانس:

نگهداری و تعمیرات الکترونیکی (e-Maintenance)

 • خط مشی و راهبردهای فناوری اطلاعات
 • نگهداری و تعمیرالکترونیکی ،فناوری های سیار(Mobile)
 • ابزارهای نرم افزاردرپشتیبانی فرآیندهای نگهداری و تعمیرات
 • چالش ها،تنگناها ،فرصت ها و پیشرفت هایCMMS  درسازمان های ایرانی
 • فناوری های ابر (Cloud Computing)
 • تکنیک های بی سیم (Wireless)  و ابزاردقیق
 • سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (Decision Support Systems)  و مدیریت دانش

آینده نگهداری و تعمیرات،شیوه های نوظهور

 • نگهداری و تعمیرات و تجزیه و تحلیل داده های حجیم
 • ایزو  55000 – اثرات آن در مدیریت دارایی
 • نوآوری _ ترازنمودن نگهداری و تعمیرات با اینترنت اشیاء صنعتی(IIoT (
 • طراحی نگهداری و تعمیرات (Design out Maintenance)
 • فناوری های نوآورانه (رباتیک، افزودنی ساخت(پرینت سه بعدی)،واقعیت مجازی و پهپاد)

نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات

 • چالش های انتخاب نرم افزار های نت 
 • ماژول های پایه و تخصصی در نرم افزار های نت
 • نقشه راه استقرار نرم افزار نت در سازمان 
 • نحوه ارزیابی و انتخاب نرم افزار های نت 
 • جایگاه نرم افزار های نت در صنعت کشور
 • مدل های تعالی سیستم نت و نقش نرم افزار نت
 • مزایای پیاده سازی نرم افزار های سیستم نت در سازمان

 

 Copyright © 2014. All rights reserved. AIDI Group

Quick Links

AIDIology

Think Tank

Our Road Map

Our Noble Philosophy

The Executive Team

Be our Speaker

Partner

Contact Us